skip to Main Content

Heeft u een logo nodig? Dan bent u bij mij aan het juiste adres! Voor verschillende bedrijven heb ik beeldmerken en logo’s ontwikkeld. Zo heb ik in opdracht van Veiligheids Regio Hollands Midden drie beeldmerken ontworpen. Deze worden door VRHM gebruikt ter herkenning van het beleidsplan, het crisisplan en het risicoprofiel. Hoewel het drie verschillende plannen zijn, overlappen ze elkaar wel. Deze overlap is terug te vinden in de stijl en het concept van de beeldmerken.

Voor de bedrijven ALTHE, accountancy en bedrijfsadvies en Mulder bedrijfsadvisering en coaching heb ik een logo ontworpen.

Back To Top