skip to Main Content

‘Lotgenotencontact is belangrijk. Zowel voor jonge moeders als meiden die een abortus hebben gehad.’

Eline Dalmijn is beleidsmedewerker bij Fiom. Binnen deze functie is zij bij verschillende projecten actief, waaronder het Impuls Project Ongewenste Tienerzwangerschap (IPOT). Voor dit project heeft zij samen met Marianne Cense van Rutgers kwalitatief onderzoek gedaan om scenario’s in kaart te brengen die voorafgaan aan tienerzwangerschap. Dit inzicht helpt om preventie beter aan te laten sluiten op de praktijk.  

‘Voor het onderzoek “In één klap volwassen” zijn 46 meiden geïnterviewd. Het geeft inzicht in factoren die bijdragen aan het ontstaan van ongewenste zwangerschap en hoe ze met elkaar samenhangen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat verschillende persoonlijke- en omgevingsfactoren, zoals huiselijk geweld en afhankelijkheid in relaties, een rol spelen bij het ontstaan van een ongepland zwangerschap. In dit onderzoek hebben we gekeken hoe die factoren samen een totaalbeeld vormen, zodat we de preventie kunnen afstemmen op wat er allemaal speelt.’

Gebrek aan eigenwaarde

‘Wat voorafgaat aan de ongeplande zwangerschap van die meiden is vaak heel complex. Uit de interviews bleek dat ze allemaal heel veel hebben meegemaakt, wat een grote invloed heeft op hun eigenwaarde. Ze zijn erg op zoek naar waardering, waardoor ze zichzelf wegcijferen om het de ander naar de zin te maken, terwijl ze daar niet altijd zelf achter staan. Daarnaast kunnen ze zich moeilijk weerbaar opstellen. Sommigen van hen zaten in een slechte relatie waarin ze werden mishandeld en seksueel misbruikt. In sommige gevallen zochten meiden naar hulp binnen de familie, maar belandden zij daar weer in een onveilige situatie. Hun zwangerschap maakte dat ze voor zichzelf moesten gaan kiezen. Veel van de meiden die ervoor kozen de zwangerschap uit te dragen, realiseerden zich dat zij een beter leven wilden voor hun kindje. Dat gaf ze de kracht om uit de vervelende situatie te komen.’

Abortus

‘Een opvallend punt is de negatieve beeldvorming rond abortus. In meerdere interviews kwam naar voren dat meiden abortus niet als optie zagen. Ze zien abortus als moord. Hierdoor konden zij bijna geen afweging meer maken tussen de verschillende opties die zij hebben. De meiden die wel voor abortus kozen voelden zich daar vaak alleen in omdat zij het naar hun gevoel niet konden delen. Het verwerken van de abortus moesten zij daardoor voor een groot deel alleen doen. Sommigen vonden dat zo moeilijk dat zij op zoek zijn gegaan naar hulp of informatie en terecht kwamen bij abortusverwerking van Fiom. De opdrachten van de online module abortusverwerking vonden zij prettig. Ze vonden het ook fijn dat ze erover konden praten met iemand zonder dat daar een negatief oordeel over was.’

Aanbevelingen

‘Op basis van het onderzoek hebben we verschillende aanbevelingen gedaan. Zo is in voorlichting aan jongeren aandacht nodig voor de bespreekbaarheid van abortus zonder waardeoordeel. Het blijkt namelijk dat meiden moeite hebben met het delen van hun ervaring en de verwerking van abortus, door het negatieve oordeel van hun omgeving.

Daarnaast is lotgenotencontact belangrijk voor zowel jonge moeders als meiden die een abortus hebben gehad. Jonge moeders hebben veel baat bij lotgenotencontact in de vorm van bijeenkomsten of inloopochtenden waar ze hun kind mee naartoe kunnen nemen. Fiom heeft op de website tienermoeders.nl de mogelijkheid voor jonge moeders om hulp te vinden bij hun in de buurt. Lotgenotencontact tussen tienermoeders kan ook via chat en forum op tienermoeders.nl.’

Geschreven in opdracht van Fiom.

Back To Top