skip to Main Content

‘In 2015 heeft ISS zich in één klap weer op de kaart gezet.’

Hans van Hooff is senior beleidsmedewerker bij Fiom/ISS Nederland. In een kort interview vertelt hij over de internationale betekenis van ISS voor Fiom.

Belang ISS voor Fiom

‘In eerste instantie is ISS van belang voor internationale zoekacties. Het internationale netwerk van ISS leent zich daarnaast voor allerlei andere zaken. Abortus, tienerzwangerschappen en afstand ter adoptie komen overal in de wereld voor. Er wordt beleid op gemaakt en gekeken hoe je er het beste mee om kunt gaan. Daar kan Fiom van leren. Zo hebben we een onderzoek gedaan naar het proces van afstand ter adoptie in het buitenland. Daarnaast is ISS internationaal nu bezig met donorkinderen en draagmoederschap. Dat sluit erg aan bij wat Fiom doet. Daar ben ik heel blij mee, want Fiom kan daarvan profiteren en levert daarnaast ook een bijdrage.’

Grensoverschrijdende hulpverlening

‘Fiom vindt dat ieder kind recht heeft op afstammingsinformatie. We willen dan ook dat bij iedere vorm van gezinsvorming het recht op afstammingsinformatie wordt ingebouwd zodat het kind altijd kan achterhalen wie zijn donor en/of draagmoeder is. Het gebruik van een draagmoeder of een donor is een persoonlijke keuze, maar daarbij is ook belangrijk dat alle informatie ook voor het kind beschikbaar blijft. Wie was de donor of de draagmoeder? Het kind heeft het recht om dat te weten. Iedereen wil het beste voor zijn kind, neem dan ook vanaf het begin van het proces ook het belang van het kind mee. Wij laten zien dat het niet wenselijk is om met anonieme donoren te werken. Fiom en ISS hebben veel ervaring opgedaan met adoptiekinderen, waarom het voor hen zo belangrijk is om hun biologische ouders te kennen. Voor donorkinderen geldt eigenlijk het zelfde. We zijn bezig om een internationaal document te ontwikkelen op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Met dat document kun je afmeten of de rechten van het kind in bepaalde wetgeving of procedures van een kliniek voldoende worden meegewogen.’

 ISS in 2015 opnieuw op de kaart

‘De Haagse Conferentie is een internationaal instituut dat in Nederland (Den Haag) is gevestigd. Dat is een orgaan dat internationale verdragen maakt over allerlei juridische onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het Haags Adoptieverdrag en het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Dat zijn verdragen die de nationale wetgeving overstijgen en internationaal vaststellen welk recht van toepassing is of hoe je iets moet uitleggen in een geval van adoptie of kinderbescherming. Het dagelijks bestuur van de Haagse Conferentie, het Permanent Bureau, werkt al heel lang samen met ISS. Eind 2015 is er voor eerst gezamenlijk een conferentie georganiseerd, met name over internationale kinderbescherming. Dat heeft ISS in een klap op de kaart gezet van de hele internationale juridische wereld. Ik was trots op de manier waarop ISS zich daar gepresenteerd heeft. Uit de enquête die onder de deelnemers is verspreid kwam naar voren dat iedereen uiteindelijk het meest onder de indruk was van de inhoudelijke bijdrage van ISS.’

Geschreven in opdracht van Fiom.

Back To Top